top of page
KURS, SEMINARER OG RÅDGIVNING

 

Kurs
Våre kurs varer fra 1-5 dager. De fleste starter med et forarbeid og ender i personlige handlingsplaner. Kursene er basert på en høy grad av deltakeraktivitet og på flere av dem bruker vi video for at deltakerne også skal kunne "se seg selv" i tillegg til å få tilbakemelding fra kursleder og de andre kursdeltakerne. Vårt kursmateriell er dels utviklet sammen med norske bedrifter og dels bruker vi materiell fra de beste internasjonale kursleverandørene. Alle kurs kan og kjøres på engelsk.

Bedriftsinterne kurs
Det er flere fordeler med bedriftsinterne kurs. For det første kan vi kan ta utgangspunkt i bedriftsinterne problemstillinger (case), for det andre får man en felles plattform som gjør det langt enklere å fortsette utviklingsprosessen etter kurset. Slike kurs kan arrangeres i bedriftens lokaler, i våre lokaler, på hotell eller ombord i Stena Saga , som vi har et godt samarbeid med.

Vi holder kurs innenfor følgende fagområder:

lederutvikling | salg og service | forhandling | endringsledelse | presentasjonsteknikk | teambygging


Åpne kurs
Vi arrangerer også åpne kurs der en bedrift kan melde på en eller flere deltakere. Fordelen med åpne kurs er at ikke "alle" er borte fra jobben samtidig og at man treffer "likesinnende" fra andre bransjer og kan utvide eget/bedriftens nettverk.


Seminar
Vi arrangerer hel- og halvdagsseminarer innenfor våre fagområder. Vi holder også foredrag og innlegg som del av større arrangementer hos våre kunder. Bjørn Armann har i over 20 år vært fast foreleser på Handelshøyskolen BI og har fått prisen for "Årets beste foreleser". I tillegg er han ofte gjesteforeleser ved andre høyskoler.

Seminarformen har sine store fordeler når man ønsker å involvere mange deltakere innenfor relativt korte tidsrom. Seminar kan være rent informative, men vi har også gode erfaringer med en seminarform som vi kaller "kafedialog", der deltakeraktviteten er høy til tross for at det er mange mennesker til stede.

Rådgivning


Vi har bred erfaring med rådgivning og "coaching" av ledere, mellomledere og nøkkelmedarbeidere. Oppdragene kan være korte, enkeltstående problemsituasjoner, lengre oppdrag som en del av en utviklings/endringsprosess eller styreverv i bedrifter og organisasjoner.

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud

Kommunikasjon & Ledelse 2

Salg & Service

bottom of page