top of page

Åse har sin bakgrunn fra reiseliv, reklame og politikk.

 

Etter å ha drevet eget reklamebyrå i 8 år, vært med med å drifte hotell i Sirdal og Kvinesdal i, vært engasjert i reiseliv, næringsråd, handelshus og over 12 år i politikken både på nasjonalt og lokalt nivå så har hun opparbeidet seg god kompetanse og tette bånd til både  det private næringslivet og det offentlige virkemiddelapparatet. 

I perioden 2001 - 2005 var hun vara til Stortingen for Høyre og møtte bla. i Samferdselskomiteen og i årene 2007- 2011 så ledet hun et av hovedutvalgene,  Driftsutvalget i Kvinesdal kommune.

Gjennom alle disse årene har hun også jobbet mye opp mot media og har hatt samarbeid med alt fra nasjonale medier som TV2 og NRK til små lokale aviser og radiostasjoner.

Noen prosjekter:

 

Utrede og legge til rette for å starte Lister Næringshage

 

Handelshuset Kvinesdal, Hvordan øke handelen selv når hovedveier flyttes utenom tettsteder.

 

Prosjekt Utsikten

Realisere et Hotell, Kunst og Golf anlegg i et «OPS» samarbeide mellom kommune, Golfklubb og Lokale investorer.

 

bottom of page