top of page
Armann & Gjelsten kurs i kommunikasjon og ledelse 2
Kommunikasjon og ledelse 1
 
Tydelig kommunikasjon
- en forutsetning for god ledelse

Vi utvikler, tilpasser og gjennomfører endrings-

og utviklingsprosesser hos større, mellomstore

og mindre virksomheter.

Få til det du vil
          - gjennom motivasjon, endring og utvikling!

Gjennom en kombinasjon av teori og praktisk trening får du innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjon styrker din evne til å motivere de du leder, i tillegg til at du får en større bevissthet rundt egne motivasjonsfaktorer.

  • Bli en tydeligere og mer motiverende leder

  • Økt påvirkningskraft og engasjement

  • Bli bedre på prioriteringer og personlig effektivitet

  • Bli bedre til å gi både positiv og negativ feedback

  • Bli en bedre lytter

Eller er det andre ting du ønsker å oppnå - ha fokus på?

Målkonkretisering, løsningsfokusering og struktur er den røde tråden i kurset, og det vil være rom for "egett case" som gjør deltagelsen ekstra verdifull!

Kurset går over 2 dager, og det vil være mye fokus på "utvikling og endring". Det er ment å bevisstgjøre, samtidig som man benytter verktøy som både motiverer og forplikter våre deltagere.

Kurset passer for alle som har en hverdag som består av mange beslutninger som skal tas, prosjektledere, personalansvarlige, mellomledere, tillitsvalgte og alle som ønsker å bli tydeligere i egen kommunikasjon.

Se også kommunikasjon og ledelse del 2

Last ned Pdf'

bottom of page