top of page

Opplever du at dine medarbeidere ikke «gjør som du sier eller som dere er blitt enige om»?


Møter du ofte motstand når du ønsker å endre «noe»?

Vi tilbyr enkle verktøy for en enklere hverdag

Synes du noen er lettere å jobbe med enn andre, kan det ha noe med ulikheter å gjøre?

Opplever du at dine medarbeidere ikke «gjør som du sier eller som dere er blitt enige om»?


Møter du ofte motstand når du ønsker å endre «noe»?


Ønsker du deg høyere produktivitet og trivsel blant dine medarbeidere?


Hvordan skape trygghet i endringsprosesser? 
Hvordan redusere konflikter og finne løsninger? 
Hvordan lykkes med prosjekter?

Vi elsker forskjellighet og tilbyr enkle verktøy for en enklere hverdag.

Armann & Gjelsten - DISC

Vi er sertifisert på følgende analyseverktøy:

DISC

Social Styles, OPQ 32, MBTI, Insight Discovery og JTI

bottom of page