top of page

ABB

Ansvarlig for lederutviklingsprogrammene,

"LPU" (Lederskap og Personleg Utveckling)

og MDP (Managing Development Program).

Metier OEC

Tilknyttet Metier Project Academy.

Anders Kinding Utbilning & Kommunikation AB

KKL Sverige

Positively Sverige

Wilson Learning Danmark

Please reload

Saxe Norway

​Kurset i samme båt med store seilopplevelser.

www.seilsaxe.no

Santana Yathing

Kurset i samme båt med store seilopplevelser.

www.santanayaching.com

Out Seglings evenemang

Kurset I samme båt med store seilopplevelser.

www. out.se

Strandhuset på Ølberg

Åpne kurs i Rogaland.

http://strandhuset.no/

Gardermoen Airport Hotel

Villa Fridhem

Kurs i herskapelig miljø i Sverige

http://villafridhem.se/

Please reload

bottom of page