top of page

Endringsprosesser

Behovet for hjelp i endringsprosesser kan komme fra flere hold. Arbeidsmiljø-undersøkelser vil "alltid" avdekke forhold som krever endring. Videre kan bedriften selv komme til oss med ønske om bistand i konkrete problemsituasjoner. Oppdrag innen endring kan også være initiert av større kunder, hovedleverandører, revisorer, banker eller eiere.

Prosjektledelse
Vi har erfaring som både ledere og deltakere i store og små prosjekter. Oppdragsgiverne har vært EU, samt store og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige.

Kommunikasjon
Kommunikasjon kommer av det latinske ordet communicare som betyr "å gjøre felles"; på godt norsk altså sikre oss at vi virkelig snakker om "det samme". I alle våre oppdrag har vi ofte sett et stort behov for informasjon og dialog.

Dette har medført at vi oftere og oftere har diskusjoner med våre oppdragsgivere rundt hvordan deres mål, verdigrunnlag og prioriteringer skal kommuniseres mest mulig effektivt internt og eksternt.

Derfor er vi i større og større grad også delaktige i utforming av informasjon.

rosjektledelse og deltakelse
bottom of page