top of page

Kommunikasjon og ledelse 2

 

- få folk med deg!

Hvordan du skal gjennomføre små og store endringer i bedriften?

Armann & Gjelsten - kurs i kommunikasjon og ledelse

Opplever du innimellom at dine medarbeidere ikke «gjør som du sier

eller som dere er blitt enige om»?

 

Møter du ofte motstand når du ønsker å endre «noe»?

Ønsker du deg høyere produktivitet og trivsel blant dine medarbeidere?

«Få folk med deg» er et konsept som gjennomføres

over 2 dager, kurset veksler mellom korte forelesninger, gruppearbeid og enkle øvelser. Med «glimt i øyet» berører vi temaer som; menneskesyn og lederfilosofi, delaktighet, lederens motivasjonspåvirkning, informasjon, medarbeidersamtaler og møter. Vi kommer også til å

behandle konkrete spørsmål/situasjoner fra deltakernes egen arbeidssituasjon.

Målet med kurset er å lære deltakerne hvordan de skal gjennomføre «små og store» endringsprosesser.

Du lærer en steg-for-steg framgangsmåte som hjelper deg å velge riktig beslutningsmetode. I tillegg lærer du mer om hvordan medarbeidernes og organisasjonens «skjulte potensiale» kan frigjøres. Vi kommer også til å berøre temaer som «ideell lederstil», kommunikasjon, motivasjon og delaktighet.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for ledere, mellomledere, tillitsvalgte og medarbeidere som har en eller annen form for gruppeansvar.

På kurset får du større innsikt i menneskers personlige behov, trivsel, motivasjon og ønske om delaktighet.

Se også kommunikasjon og ledelse del 1

Last ned Pdf

bottom of page