top of page

Teambygging og gruppedynamikk

- i samme båt i ramsalt praksis

Seilas er teambuilding i praksis. Vi må ha et felles mål, samarbeide og

"trekke i samme retning" hele tiden.

 

I arbeidslivet er ikke "båten" så synlig og konsekvensene av manglende teamfølelse og handling ikke så umiddelbare, men de er der i form av dårlig økonomi, mistrivsel og demotivasjon.

Vi har valgt  følgende fartøyer til «I samme båt»:

  • S/Y Santana, en ketch på 71 fot.

  • S/Y Mohawk fra 1904, tomastet ketch på 92 fot (sommer).

  • S/Y Varg, moderne havseiler på 62 fot (kan seiles hele året).

  • Out Seglingevemang, 50 fots Jeanneau båter i Stockholmsskjærgården.

  • S/V Linden, seilskonnert fra 1920 i samarbeid med Basecamp Explorer på eksotiske Svalbard.

«I samme båt» er resultatet av års erfaring med utvikling av mennesker i både private og offentlige bedrifter.

Bjørn B. Armann har undervist ved Handelshøyskolen BI i over 15 år

og har lang erfaring og gode referanser når det gjelder utvikling av grupper/team.

 

Suksessen med konseptet skyldes den høye grad av bedriftstilpasning og seilas med store , tunge seilfartøyer.

«I samme båt» kan videreutvikles til en kontinuerlig teamprosess styrt av bedriften selv.

 

Målsetting

Forbedre gruppens/teamets samspill og prestasjonsevne.

«I samme båt» er et fleksibelt konsept som gjennomføres av Armann & Gjelsten. Basiskonseptet består av forarbeid og seiltokt med individuelle og gruppebaserte øvelser, samt nødvendig teoriundervisning. For å etablere en kontinuerlig utviklingsprosess kommer 1-3

oppfølgingsdager i etterkant av seilasen, med utgangspunkt i de personlige og kollektive handlingsplanene som ble utviklet under toktet.

Last ned Pdf

bottom of page