top of page

Arbeidsmiljøundersøkelser

Sammen med Brynklinikken Bedriftshelsetjeneste utvikler og gjennomfører vi større og mindre arbeidsmiljøundersøkelser. Forløpet i undersøkelsene er slik:

 

1. Kartlegging av viktige faktorer

(selve undersøkelsen)

 

2. Tilbakemelding til ledere og medarbeidere

 

3. Tiltak for å utbedre negative forhold

 

Å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse skaper forventninger og det er derfor viktig å klargjøre på forhånd HVA man ønsker med undersøkelsen. Hvis det ikke er spesifisert på forhånd, vil medarbeidere flest ha store forventninger til forbedringer av arbeidsmiljøet som følge av undersøkelsen.

 

Det er også viktig å holde fokus på forbedringer når man utvikler undersøkelsen, slik at man stiller spørsmål som kan lede fram til årsaker og ikke bare symptomer.

bottom of page