top of page

Bjørn har siden 1995 jobbet fast med lederutvikling for ABB Sverige, LPU programmet (se under prosjekter) har hatt mer enn 1000 ledere fram til dagens dato. LPU-programmet går fortsatt. I 2007 ble Bjørn med i pilotgruppen som tok fram ABB’s nye internasjonale lederprogram MDP.

 

Han er og har vært kursansvarlig for den norske og svenske utgaven av MDP, mer enn 650 personer har foreløpig gått kursene.

Bjørn har lang erfaring med kommunikasjonsutvikling og servicemanagement fra bank og finansnæringen i Norge og han har gode meritter fra store prosjekter innom helsevesenet i både Norge (Haukland Universitetssykehus) og i Sverige (Capio)

Han var i mer enn 15 år foreleser på Handelshøyskolen i Oslo, hvor han stort sett ga forelesninger og veiledning i service management og internasjonal markedsføring. Bjørn har to ganger blitt utnevnt til ”årets foreleser” av Handelshøgskolens studenter. Han får meget bra evaluering av sine kurs og prosesser, og har lange oppdragsavtaler med sine kunder.

 

Bjørns styrke som konsulent ligger i hans nære engasjement for den enkelte kursdeltaker/student.

Han har også lang erfaring fra hotell og turistnæringen i Norge og Sverige. Han var i mer enn 10 år hotelldirektør/-eier før han jobbet med destinasjonsutvikling og internasjonalt salg av Norge som turistmål i Sverige og internasjonalt.

Reiseliv og turisme

Bjørn har gjennomført mange oppdrag innen norsk og skandinavisk turisme/reiseliv. Han har utviklet aktivitetslederutdannelse for hoteller, skiskoler og aktivitetsselskaper. Videre har han sittet i styret for Den norske Skilærerforeningen og vært dens internasjonale representant. Han har vært medeier i hotellvirksomhet i Sverige og hatt flere oppdrag med Management for hire for norske hotellbedrifter. Bjørn var prosjektleder for Interreg. prosjektet Skanland (Et EU-prosjekt med Trysil, Engerdal, Älvdalen, Torsby og Malung kommuner), se under prosjekter for mer info. 

Han har i tillegg arrangert og forelest på et stort antall kurs og seminarer for reiselivsnæringen i Norden.

Artikkel om Bjørn

Noen prosjekter:

ABB Sverige

Ansvarlig for lederutviklingsprogrammet; ”LPU” (Ledarskap och Personleg Utveckling) Dette har blitt gjennomført med mer enn 60 kurs siden 1995, og programmet går fortsatt.

 

ABB Europe    

Ansvarlig for tilpassing av lederprogrammet; ”MDP”(Manager Development Program) som startet i Norge høst -07. Fasiliterer alle kurs i Norge samt mange i Sverige.

 

Metier Norge AS     

Tilknyttet nettverket i Metier Project Academy på oppdrag for; Telenor, AS EDB, Athea, Evry, TechnipFMC, Telenor, YIT, Statnett, Kongsberg Maritime, Skanska, Forsvarsbygg mfl.

 

DnB NOR

Prosjektleder og foreleser for flere programmer innen DnBNOR Markeds og DnBNOR Finans, innen emner som; salgstrening, omdømmebygging, presentasjonsteknikk, motivasjonsundersøkelser og servicemanagement.

 

Handelshøyskolen BI (Norges Markedshøyskole)

Tilknyttet skolen gjennom mange år som fast timeforeleser og gjesteforeleser i Oslo, Bergen og Trondhjem særlig innen; Servicemanagement, Serviceledelse og Internasjonal markedsføring. Veileder og sensor ved både NMH og BI.

 

Helsinki School of Ecconomics    

Tilknyttet skolen som ansvarlig prosjektleder for utvikling av prosjektet ”YIT Mangager Program”, samt gjennomføring av pilot.

                                                

Capio Diagnostic (Sverige)       

Prosjektleder for satsningen; ”Service mitt ansvar” En prosess for ca. 800 ansatte i Capio Diagnostic i Sverige.

 

Haukeland Universitetssykehus  

Var prosjektleder for satsningen; ”Til Tjeneste, fra forvaltning til forretning”. Dette innebar en løpende prosess med ca 1100 ansatte på Hospitaldrift, både på medarbeider, mellomleder og lederplan.

 

CAT Europe/ Catepillar Pon Power Norway   

Ansvarlig for salg-/lederworkshops i samarbeid med Wilson Learning UK.

 

Telenor Global

Prosjektleder og gjennomførte; ”Expand-07” for toppledere i Telenor Global.

 

Lego    

Coach for National Mangers Norge og Sverige.

 

DnB/Postbanken  

Ansvarlig for gjennomføring av programmet; ”Service mitt ansvar” for ca 250 pers i DnB, samt gjennomføring av ca 20 forhandlingskurs samt ca 30 kurs i presentasjonsteknikk.

 

Interreg prosjektet; ”Skanland”       

Prosjektleder for EU-prosjektet, ”Skanland” bestående av kommunene; Engerdal og Trysil i Norge og Âlvdalen, Malung og Torby kommuner i Sverige. Prosjektets mål var å skape mer sommerturisme i tillegg til helårs arbeidsplasser.

 

 

bottom of page