top of page

DISC

På kurset lærer du å «takle»

DISC-analyse er et verktøy som brukes for å få en økt forståelse for menneskers ulike måter å omgås hverandre, og er av stor verdi i situasjoner som eksempelvis lederskap- og gruppeutvikling. 

For eksempel ny som leder, nytt team, ny organisasjon.

Disc modellen gir ikke noen helhetlig oversikt over personligheten.

Det er foretatt mange forsøk på å lage modeller for å definere personligheten til et menneske. De fleste modeller, som gir slike muligheter er veldig kompliserte, og vil kreve en omfattende studie av personen.

Disc gir seg derfor ikke ut for å være en modell for en helhetlig personlighetsanalyse.

Ved hjelp av Disc analyserer vi bare hvilken adferdstendens en person har i forhold til en gitt arbeidsrolle. 

Disc definerer personligheten som en sammenheng mellom verdier, erfaring/kompetanse og atferdstendens.

Disc definerer en atferd som summen av alle de forskjellige responstypene en person gir på ulike stimuli.

Det Disc konkret måler er en persons atferdsstil.

bottom of page