top of page

Seilas er teambuilding i praksis,

vi må ha et felles mål, samarbeide og "trekke i samme retning" hele tiden.

I arbeidslivet er ikke "båten" så synlig og konsekvensene av manglende teamfølelse og handling ikke så umiddelbare, men de er der i form av dårlig økonomi, mistrivsel og demotivasjon.

Vi har valgt følgende fartøyer til «I samme båt»:

· S/Y Santana, en ketch på 71 fot.

· S/Y Mohawk fra 1904, tomastet ketch på 92 fot.

· S/Y Varg, moderne havseiler på 62 fot.

· Out Seglingevemang, 50 fots Jeanneau båt i Stockholmsskjærgården.

S/V Linden, seilskonnert fra 1920 i samarbeid med Basecamp Explorer.

«I samme båt» er resultatet av års erfaring med utvikling av mennesker i både private og offentlige bedrifter.

Bjørn B. Armann har i over 15 år undervist ved Handelshøyskolen BI og har lang erfaring med gode referanser når det gjelder utvikling av grupper/team. Suksessen med konseptet skyldes den høye grad av bedriftstilpasning og seilas med store seilfartøyer.

«I samme båt» kan videreutvikles til en kontinuerlig teamprosess styrt av bedriften selv.

Målsetting; Forbedre gruppens/teamets samspill og prestasjonsevne.

Vi kan tilby konseptet i  Oslo, Arendal, Kristiansand, Stockholm og i samarbeid med Basecamp Explorer på Svalbard.

Ta kontakt med oss idag: Armann & Gjelsten telefon 922 39 419

bottom of page