top of page
Helsevesenet og utfordringer

Slike viktige interne forhold i en organisasjon er i stor grad påvirkelige av organisasjonen selv og således relativt uavhengige av vekslende eksterne rammebetingelser. En nærmere analyse av norske sykehus ville sannsynligvis vist store forskjeller med tanke på i hvilken grad disse faktorene bidrar til en effektiv organisasjon.

 

Bjørn B. Arman har vært prosjektleder og gjennomført følgende større oppdrag innen helse;     

 

Capio Diagnostic/ Unicare (Sverige)                  

Prosjektleder for satsningen; ”Service mitt ansvar” En prosess for ca 800 ansatte i Capio Diagnostic i Sverige som gikk over 5 år.

Prosessen foregikk på ulike sykehus/vårdcentraler hos Capio, samt på et sentralt kurssenter i Skövde.

Prosjektet hadde som hovedmål å styrke førsteleddet mot pasient og pårørende slik at kontakten med Capio framsto mest mulig servicerettet.

Prosjektet fikk mye oppmerksomhet både i svensk media og selvfølgelig internt i organisasjonen. Det ble delt ut ”servicepris” og intern aviser, samt nettbasert oppfølging av deltakerne.

 

Haukeland Universitetssykehus/Hospitaldrift          

Prosjektleder for satsningen; ”Til Tjeneste, fra forvaltning til forretning” som gikk over 3,5 år.

Dette innebar en løpende prosess med ca 1100 ansatte på Hospitaldrift, både på medarbeider, mellomleder og lederplan.

Oppdraget var å sørge for at Hospitaldrift kunne framstå som det beste alternativ i konkurranse med eksterne tilbydere.

Dette ble gjennomført både med samlinger på tvers av Hospitaldrifts avdelinger, og med samtlige ansatte (også deltid og avløsere). Det ble gjennomført samlinger med samtlige mellomledere og vi hadde 14.dagers oppfølging og justering på avdelingene. Prosjektet hadde kontinuerlig oppfølging sammen med ledergruppen i Hospitaldrift.

Prosessen ble gjennomført med to eksterne og to interne konsulenter ledet av Bjørn Armann. Et Prosjektutvalg, bestående av ledergruppa styrket med noen mellomledere evaluerte prosjektet underveis.

Prosjektet hadde også månedlig intern avis og nettavis hver 14 dag i hele perioden.

Resultat; Hospitaldrift ble det beste alternative i konkurransen med eksterne tilbydere.

Referanser på forespørsel.

bottom of page