top of page
woman-4702060_1920.jpg
Få budskapet fram !

Har du "sommerfugler" i magen

når du står foran en forsamling?

"Kurslederne skapte trygghet i gruppen

Direkte tilbakemeldinger

Lærte mye nytt, bla å forenkle

Gode verktøy"

Ledere i Coop Sørvest

Teambygging og gruppedynamikk
- i samme båt i ramsalt praksis.
 

​Seilas er teambuilding i praksis. Vi må ha et felles mål, samarbeide og"trekke i samme retning" hele tiden.


Photo by Basecamp Explorer

Armann & Gjelsten - kunsten å tjene peng
Er det gøy å tape penger!

Hvis dine ansatte behandler kundene dårlig, er det faktisk fire ganger verre enn om produktene dine ikke holder mål.

Vi tilbyr enkle verktøy for en enklere hverdag

Opplever du at dine medarbeidere ikke «gjør som du sier eller som dere er blitt enige om»?


Møter du ofte motstand når du ønsker å endre «noe»?

Armann & Gjelsten - forskjellighet
Ifølge media har helsevesenet noen utfordringer:

–Ledelse, inklusive ledelsens kompetanse og lederstil.

 

– Organisasjonsstruktur, inklusive roller, kompetanse, ansvar, myndighet, fullmakter og rapporteringsrutiner.

– Kompetanse og opplæring, sett i forhold til overordnede mål og innenfor gitte rammer.

– Kommunikasjon, inklusive informasjon og involvering av medarbeiderne.

 

Referanser

"Dette var et berikende kurs for egen utvikling. Jeg har blitt mye mer bevisst på hvordan jeg med språk påvirker mennesker i mine omgivelser."

"Ekstremt lærerikt, effektivt og bevisstgjørende for de som ønsker å videreutvikle seg som leder, det være seg teamleader, prosjektleder eller linjeleder."

— Espen Gjerlaugsen, Atea

— Kristin E Nørgaard, EVRY

"Inspirerende kurs med dyktige kursledere! Har gitt økt innsikt og vært utrolig nyttig å ha gitt av seg selv/praktisert så mye underveis."

— Leder i Technip Norge

"To uforglemmelige dager. Var absolutt ikke opptatt av klokka og på slutten av dagen ønsket jeg at vi bare kunne ha fortsatt."

— Deltaker

    kommunikason & ledelse

bottom of page